МЕНЮ
Замовити безкоштовний тест
UA
RU
UA
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ
МЕНЮ
RU
UA
RU
Замовити безкоштовний ТЕСТ
ЗАМОВТЕ БЕЗКОШТОВНИЙ ТЕСТ
Залиште свої контакти, наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом.
Ім’я
Коментар
При натисканні на кнопку ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

Політика конфіденційності

Справжня Політика в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «Мідсан» і / або її афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять в одну групу з ТОВ «Мідсан» можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів ТОВ «Мідсан» (далі - Сервіси), а також в ході виконання ТОВ «Мідсан» / його афілійованими особами будь-яких угод і договорів, укладених з користувачем в зв'язку з використанням Сервісів. Згода користувача на надання персональних даних (персональної інформації), яке він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять до групи осіб ТОВ «Мідсан», поширюється на всі особи, що входять до цієї групи осіб.
Використання Сервісів означає безоговолучает і обробляє беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, а саме на вчинення дій, передбачених в Конституції України "Про персональних даних" як без, так і з використанням засобів автоматизації, і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів. «Сноб Медіа»
1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:
1.1.1 Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання Послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів) , час доступу, адреса запитуваної сторінки.
1.1.3 Інша інформація про користувача, в разі, якщо її збір і / або надання визначено в регулюючих документах окремих Сервісів.
1.2 Справжня Політика може бути застосована тільки до Сервісів ТОВ «Мідсан». ТОВ «« Мідсан »» не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах ТОВ «« Мідсан ». На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.
1.3 ТОВ «Мідсан» в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак ТОВ «Мідсан» виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, що зазначені ним при реєстрації персональні дані належать особисто йому і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе надав її користувач.
1.4 Згода користувача на обробку персональних даних діє безстроково з моменту здійснення реєстрації користувача на сайті, і не вимагає періодичного підтвердження. ТОВ «Мідсан» буде зберігати персональну інформацію стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, для якої вона була зібрана, або для дотримання вимог законодавства та нормативних актів.
2 Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів
2.1 ТОВ «Мідсан» збирає, обробляє і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг і надання послуг (виконання угод і договорів з користувачем), в суворій відповідності до чинного законодавства.
2.2 Персональну інформацію користувача ТОВ «Мідсан» може використовувати в наступних цілях:
2.3 Ідентифікація боку в рамках угод і договорів з ТОВ «Мідсан»;
2.3.1 Обробка необхідна для виконання договірних зобов'язань ТОВ «Мідсан» перед користувачем;
2.3.2 Зв'язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
2.3.3 Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;
2.3.4 Таргетування рекламних матеріалів;
2.3.5 Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
3 Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам
3.1 Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів (наприклад, блогу), користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.
4 ТОВ «Мідсан» має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:
4.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;
4.1.1 Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;
4.1.2 Передача передбачена російським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
4.1.3 Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
4.1.4 З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів ТОВ «Мідсан» або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Правила та умови користування
5 Зміна користувачем персональної інформації
5.1 Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі «Особистий кабінет». Користувач має право вимагати від ТОВ «Мідсан» уточнення, блокування або знищення (видалення) наданої їм персональної інформації або її частини в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.
6 Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів:
ТОВ «Мідсан» приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
7 Зміна Політики конфіденційності. чинне законодавство
7.1 ТОВ «Мідсан» має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її опублікування на сайті www.midsun-aroma.com, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться і доступна на сторінці сайту www.midsun-aroma.com за адресою https://midsun-aroma.com/politikaukr
7.2 До цій Політиці і відносинам між користувачем і ТОВ «Мідсан», що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
7.3 При обробці персональних даних користувачів ТОВ «Мідсан» керується Конституцією України «Про персональні дані».
8 Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції
8.1 Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки користувачів, або за адресою м.Київ, Тбіліський пров, 4/10, оф. 212
Дізнайтесь, який аромат підходить вашому офісу протестуйте його безкоштовно 7 днів