МЕНЮ
Замовити безкоштовний тест
UA
RU
UA
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ
МЕНЮ
RU
UA
RU
Замовити безкоштовний ТЕСТ
ЗАМОВТЕ БЕЗКОШТОВНИЙ ТЕСТ
Залиште свої контакти, наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом.
Ім’я
Коментар
При натисканні на кнопку ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності.
ОФІЦІЙНІ УМОВИ
НАДАННЯ ПОСЛУГ З АРОМАТИЗАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ
(публічна оферта / договір приєднання)
ПРЕАМБУЛА

Нижчі наведені Офіційні умови надання послуг з ароматизації приміщень, які розповсюджуються виключно на договори, де виконавцем (суб'єктом надання послуг з ароматизації приміщень) є:

  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Мідсан» (код ЄДРПОУ 35575849) - авторизований в Україні офіційний дистриб'ютор компанії – світового лідера в індустрії аромамаркетингу - Scentair Technologies Inc. (США) (www.scentair.com); або

  • Локальний дилер ТОВ «Мідсан» по наданню послуг з ароматизації приміщень.
Для перевірки статусу компанії ТОВ «Мідсан» як авторизованого офіційного дистриб'ютора Scentair Technologies Inc. в Україні потрібно перейти за наступним посиланням:

https://scentair.com/support-center/global-distributors?field_address_country_code=UA


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з ароматизації приміщення (надалі - «послуги») в порядку та на умовах, які визначені:

а) Договором;

б) офіційними Умовами надання послуг з ароматизації, які є публічною офертою Виконавця та договором приєднання (далі – "Офіційні умови надання послуг"). Умови розміщені на офіційному сайті Виконавця за web-посиланням:

http://midsun-aroma.com/oferta

Офіційні Умови надання послуг з ароматизації містять деталізовану інформацію зокрема щодо: 1) порядку надання Послуг; 2) прав та обов'язків Сторін; 3) відповідальності Сторін; 4) документообігу; 5) інших умов.

1.2. У разі розбіжностей між положеннями, які зазначені в Договорі, та Умовами, які зазначені на офіційному сайті, положення Договору матимуть вищу юридичну силу.

1.3. Підписанням Договору Замовник засвідчує, що він ознайомлений з Умовами, які розміщенні на офіційному сайті Виконавця та зазначені вище у web-посиланні.


2. МЕТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Метою надання послуг є ароматизація приміщень Замовника ароматом / ароматами, що визначені побажаннями Замовника на здійснення ароматизації.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Специфікація устаткування для ароматизації приміщень наведена нижчі в цих Умовах. Стан (якість) устаткування та картриджів, що передається Замовнику для надання Послуги, є справним.

3.2. По факту завершення кожної поставки, монтажу / демонтажу устаткування та здійснення обслуговування устаткування, Замовник та Виконавець підписують Акт сервісного обслуговування устаткування.

3.3. Датою початку надання послуг на базі кожної нової одиниці устаткування є дата підписання Акту сервісного обслуговування устаткування, де зазначається, що Виконавець здійснив монтаж устаткування у приміщенні Замовника. Датою початку надання послуг за Договором є дата підписання першого за часом Акту сервісного обслуговування устаткування.

3.4. Вразі припинення надання послуг Замовник зобов'язаний належним чином забезпечити повернення Виконавцю всього устаткування Виконавця протягом 15 календарних днів з дня настання такого строку.

3.5 Протягом 5 днів по завершенню календарного місяця та/або кварталу між Сторонами складається Акт надання послуг, який підписується представниками обох Сторін та скріплюється печатками (за наявності). Акт надання послуг може обмінюватись сторонами засобами електронного зв'язку. Даний Акт є документальним підтвердженням факту отримання (надання) послуг .

3.6. Право власності на устаткування та картриджі, що передані від Виконавця до Замовника в межах Договору, залишається за Виконавцем протягом всього терміну дії Договору.

3.7. Виконавець здійснює планове обслуговування устаткування не рідше одного разу на 90 (дев'яносто) календарних днів від дати попереднього обслуговування. Кожне планове обслуговування супроводжується підписанням обома Сторонами двох примірників Акту сервісного обслуговування устаткування. З боку Виконавця Акт сервісного обслуговування устаткування підписує інженер, з боку Замовника – уповноважений представник на місці.

3.8. Замовник зобов'язаний у триденний термін сповістити Виконавця про відсутність аромату у приміщенні. В цьому випадку Виконавець повинен здійснити позапланове обслуговування протягом:

  • 2 робочих днів для устаткування, що розміщено у м. Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Кривій Ріг, Запоріжжя, Львів, Рівне, Луцьк, Херсон, Миколаїв

  • 3 робочих днів для устаткування, що розміщено в інших містах-обласних центрах

  • Для устаткування, що розміщено в інших містах України, Сторони погоджують індивідуальні граничні терміни здійснення конкретного позапланового обслуговування, який має складати не менше 3-х робочих днів

Усі терміни рахуються починаючи з наступного дня після інформування Виконавця про відсутність аромату в устаткуванні.

  1. Якщо під час проведення сервісного обслуговування виявлено відсутність аромату з вини Виконавця, дні, протягом яких послуги не надавались, починаючи з наступного дня після інформування Виконавця і до дня усунення несправностей устаткування, не враховуються Виконавцем підчас виставлення рахунку до оплати та / або складання Акту надання послуг.

  2. Не вважаються несправністю устаткування та, відповідно, не вираховуються з оплати послуг:

- цілеспрямоване або самовільне відключення устаткування від живлення;

- відключення на період понад 8 годин приточної вентиляції або кондиціонеру, до повітроводу яких підключено устаткування;

- недостатній рівень інтенсивності аромату у приміщенні;

- інші дії Замовника, які призвели до виходу з ладу обладнання.


4. ПЛАТА ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Розмір плати за надані послуги складається з суми всіх підписаних Актів наданих послуг за Договором.

4.2. Сторони домовились, що послуги надаються на умовах 100% передплати. Замовник зобов'язаний здійснити оплату рахунку до десятого числа поточного місяця, в якому надаються послуги.

4.3. Сторони мають право ініціювати питання щодо зміни ціни послуг з ароматизації приміщень у випадку, коли курс НБУ гривні до долара США змінився на понад як 10% від рівня відповідного курсу НБУ на дату укладання діючого договору або додаткової угоди до договору, де закріплена діюча ціна послуги з ароматизації.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Здійснювати перевірку порядку використання устаткування, що передане Виконавцем Замовнику за Договором.

5.1.2. Отримувати оплату наданих послуг відповідно до умов Договору.

5.2. Виконавець зобов'язаний:

5.2.1. Надіслати або передати Замовнику Акт надання послуг в 5-денний термін після завершення звітного періоду надання послуг.

5.2.2. У разі якщо Виконавець є платником ПДВ, Виконавець зобов'язаний надати Замовнику в електронному вигляді належно оформлену податкову накладну з урахуванням вимог норм ст. 201 Податкового кодексу України (зі змінами і доповненнями). Податкова накладна повинна бути належним чином заповнена та своєчасно зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних. Виконавець несе відповідальність за своєчасне виконання даного зобов'язання відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.3. У випадку порушення Виконавцем порядку реєстрації податкової накладної або у разі реєстрації податкової накладної, оформленої з порушеннями вимог ст. 201 Податкового кодексу України, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми податку на додану вартість по відповідній податковій накладній.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник зобов'язується:

6.1.1. Використовувати надане Виконавцем устаткування у відповідності до мети, визначеної у п. 2.1 Умов;

6.1.2. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату за надані послуги;

6.1.3. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання переданого устаткування та картриджів відповідно до інструкції з експлуатації устаткування та інших письмових та/або усних рекомендацій Виконавця;

6.1.4. Забезпечити неможливість доступу некомпетентних осіб до устаткування та картриджів‚ що передані Замовнику у користування Виконавцем;

6.1.5. Інформувати Виконавця у триденний термін про відсутність аромату у приміщенні та/або виявлені несправності в роботі устаткування.

6.1.6. Не передавати устаткування та картриджі у користування третім особам без письмової згоди на це Виконавця.

6.1.7. Замовник зобов'язаний прийняти надані Послуги і надати Виконавцю підписаний Акт надання послуг протягом п'яти робочих днів із моменту його одержання.

6.1.8. Якщо надані Послуги не відповідають умовам Договору та Умов, Замовник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після одержання вищевказаних документів надати Виконавцю письмові вмотивовані заперечення.

6.1.9. У випадку, якщо в зазначені у пунктах 6.1.7. – 6.1.8. Умов строки Замовник не надасть Виконавцю підписаний Акт наданих послуг або письмові вмотивовані заперечення, сторони домовились, що Послуги вважаються прийнятими, відповідають умовам Договору та підлягають оплаті в повному обсязі.

6.1.10. Забезпечити у місці розташування устаткування для ароматизації приміщень безпечне джерело живлення з напругою 220 Вольт (розетку) для підключення його в електромережу.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з Договору та/або Умов (надалі іменується "порушення Договору"), винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором / Умовами та (або) чинним в Україні законодавством.

7.2. Порушенням Договору та Умов є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору та Умовами.

7.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору та Умов, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору та Умов.

7.4. Замовник несе наступну відповідальність:

7.4.1. у випадку прострочення строку оплати послуг, Замовник зобов'язується сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення без обмеження строку нарахування даної пені.

7.4.2. У випадку несвоєчасного повернення устаткування (з вини Замовника) Замовник сплачує штраф у розмірі суми, що еквівалентна вартості послуг з ароматизації приміщення за період 1 (один) місяць, за кожний тиждень прострочення повернення.

7.5. Виконавець несе наступну відповідальність:

7.5.1. У випадку прострочення строку надання послуги відповідно Виконавець зобов'язується сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості послуги з ароматизації за 1 (один) календарний місяць в місці, де вона своєчасно не надається, за кожен день прострочення.


8. ДІЯ УМОВ

8.1. Ці Умови набирають чинності з моменту підписання Сторонами Договору.

8.2. Строк дії Умов закінчується в момент повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

8.3. Закінчення строку дії Умов не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце під час дії Договору.

8.4. Зміни в Умови набирають чинності з моменту їх опублікування на офіційному сайті Виконавця.


9. ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

9.1. Сторони домовилися, що на виконання умов Договору можуть застосовуватися наступні види електронних документів:

1) Рахунок на оплату;

2) Акт надання послуг;

3) Акт звіряння взаємних розрахунків

9.2. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – електронний підпис, що отримують за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписанта. ЕЦП є аналогом власноручного підпису, є засобом захисту інформації. Забезпечує можливість контролю цілісності і підтвердження достовірності електронних документів.

9.3. Порядок формування, обміну та підписання електронних документів:

9.3.1. Обмін документами здійснюється з застосуванням положень Закону України від 22.05.03 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг", Закону України від 22.05.03 №852-IV "Про електронний цифровий підпис".

9.3.2. Сторони домовилися про те, що за наявності можливості будуть здійснювати підписання зазначених в п.9.1. документів в формі електронних документів, для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням програмного рішення «M.E.Doc» - комп'ютерна програма, яка реалізовує функціонал обміну електронними документами між контрагентами та контролюючими органами.

9.3.3. Сторони зобов'язуються до настання зазначеної в п. 2.2. дати, вжити всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечити виготовлення необхідних ЕЦП відповідальних співробітників.

9.3.4. Кожна Сторона зобов'язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням ЕЦП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

9.3.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов'язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E- документ та підписати його з використанням ЕЦП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням ЕЦП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною- одержувачем з використанням Відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

9.3.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням ЕЦП Стороною- одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею ЕЦП.

9.3.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані ЕЦП Стороною- відправником та надіслані Стороні-одержувачу. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов'язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

9.3.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням ЕЦП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

9.3.9. У випадку, коли Договором або Умовами не встановлено строків підписання конкретних E-документів, Сторони погодили, що строк підписання таких документів з використанням Сторонами ЕЦП становить 5 (п'ять) робочих днів з дати їх надіслання.

9.3.10. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов'язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв'язку, або на носії електронної інформації.

9.3.11. Якщо при звірці Сторонами даних про підписання E-документів будуть виявлені розбіжності, то по замовчуванню будуть застосовуватися наступні умови чинності E-документів:

а) юридичну силу буде мати той E-документ, який був першим підписаний Сторонами з використанням ЕЦП (у випадку наявності кількох різних E-документів по одній і тій самій господарській операції);

б) E-документ, який набув чинності згідно Договору та Умов, зберігає чинність до моменту його анулювання Сторонами;

г) за результатами конкретної господарської операції пріоритетну юридичну силу матиме чинний E-документ, при наявності за цією ж операцією однорідних/аналогічних по суті документів, складених в письмовій (друкованій) формі, незалежно від дати їх оформлення;

д) E-документ, підписаний Стороною з використанням ЕЦП і переданий Стороні одержувачу вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Сторони-відправника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво;

е) ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: - електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

- під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;

- особистий ключ підписанта відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

9.3.12. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені ЕЦП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

9.3.13. Сторони погоджуються, що використання засобів криптографічного захисту інформації (далі за текстом ЗКЗІ), які реалізують шифрування і ЕЦП, достатньо для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Сторін щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки обробки інформації, а також для підтвердження того, що:

- E-документ надходить від Сторони, яка його передала (підтвердження авторства документа);

- E-документ не зазнав змін при інформаційній взаємодії Сторін (підтвердження цілісності та автентичності документа);

- фактом отримання E-документа є події, описані в даних Умовах.

9.3.14. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов'язані:

- не допускати появи в комп'ютерному середовищі, де функціонує система для обміну Е-документами,

- комп'ютерних вірусів і програм, спрямованих на її руйнування;

- не нищити та / або не змінювати архіви відкритих ключів ЕЦП, електронних E-документів;

- не використовувати для підписання E-документів скомпрометовані ключі.

9.4. У випадку неможливості подальшого виконання зобов'язань за пунктом 9 Умов, Сторони негайно повідомляють про це один одного.

9.5. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів електронного цифрового підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

9.6. Видача, заміна, знищення особистих та відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 5 (п'ять) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

9.7. Виконавець не несе відповідальності та не надає консультаційних послуг щодо роботи системи для обміну Е-документами, програми, тощо.

9.8. При вирішенні всіх інших питань, пов'язаних з електронним документообігом, які не врегульовані цими Умовами, Сторони керуються положеннями Договору, Умовами та чинного законодавства.


10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору та Умов або пов'язані із ними, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням умов Договору та Умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору та Умов, регламентуються Договором / Умовами та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

10.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.4. Всі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.6. Сторони підтверджують, що вони мають всі повноваження для укладання та виконання Договору згідно Статуту та/або від власників (акціонерів, учасників). Укладання та виконання Договору та Умов не суперечить положенням чинного законодавства України, Статуту та іншим внутрішнім документам Сторін, а також не суперечить жодним положенням угод, укладених Сторонами з третіми особами, та/або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Сторони.

10.7. У випадку, якщо Виконавець є платником ПДВ, Виконавець зобов'язаний невідкладно провести зустрічні та/або інші перевірки, на вимогу (чи запит) від органів ДФС з питань господарських відносин, з Замовником по даному Договору, надати повний перелік необхідних копій документів та пояснення відносно запитів органів ДФС, а також своєчасно та в повному обсязі відображати у податковому обліку свої податкові зобов'язання по ПДВ, та не допускати виникнення розбіжностей по нарахованому ПДВ у себе, та у Замовника.

10.8. У випадку, якщо Виконавець є платником ПДВ, Виконавець підтверджує, що він і у своїй діяльності не застосовує ніяких схем ухилення від сплати податків. Виконавець також зобов'язується відшкодувати Замовнику всі збитки та/або витрати у випадку, якщо органами ДФС не буде підтверджено Замовнику податковий кредит по ПДВ у зв'язку з наданням послуг Замовнику, та/або визнання даних операцій сумнівними або нікчемними, що буде підтверджуватись відповідним рішенням суду.